SEO-vänlig struktur på din webbplats

Med en väl uttänkt struktur på din webbplats kan du öka chanserna att bli omtyckt av både besökare och Google. Läs mer hur du går till väga här!
Innehållsförteckning

Vad innebär en SEO-vänlig struktur på en webbplats?

Som du vet delar man ofta upp sökmotoroptimering (SEO) i on-page SEO och off-page SEO. När du arbetar med on-page SEO är strukturen på hemsidan en viktig del att se över. En SEO-vänlig webbplatsstruktur är en struktur som är utformad för att göra det lätt för sökmotorer att indexera och förstå din webbplats. En SEO-vänlig struktur kan också hjälpa till att förbättra användarupplevelsen genom att göra det enklare för besökare att navigera på din webbplats och hitta det de söker efter. Som du förstår innebär en strukturerad webbplats att din sida upplevs bättre både ur dina besökares perspektiv, men även i Googles ögon.

Här kommer du kunna läsa mer om hur du skapar en SEO-vänlig struktur på din webbplats med 8 av våra allra bästa tips!

Varför är en SEO-vänlig webbplatsstruktur viktig?

En SEO-vänlig webbplatsstruktur är viktig för att sökmotorer ska kunna indexera och rangordna din webbplats på ett effektivt sätt. Om din webbplats har en rörig struktur kan sökmotorer ha svårt att förstå kontext och relevans på dina sidor vilket kan leda till att värre sidor indexeras och därför inte syns i sökresultaten. En rörig struktur kan också göra det svårare för användare att hitta det de söker efter, vilket kan leda till högre avvisningsfrekvenser och lägre konverteringsfrekvenser.

Hur skapar man en SEO-vänlig webbplatsstruktur?

En SEO-vänlig webbplatsstruktur handlar om att organisera ditt innehåll på ett sätt som är logiskt för både besökare och sökmotorer. Det innebär att du behöver tänka på både hur din webbplats är strukturerad och hur innehållet på din webbplats är organiserat.

Här går vi igenom stegen för att skapa en SEO-vänlig webbplatsstruktur som hjälper dig att ranka högt på sökmotorer och förbättra användarupplevelsen på din webbplats. Vi kommer att titta på hur du kan använda struktur, interna länkar och metadata för att optimera din webbplats för sökmotorer och användare. Så skapar du en SEO-vänlig webbplatsstruktur:

Steg 1: Planera strukturen på din webbplats

Innan du börjar bygga din webbplats är det viktigt att du planerar din struktur. Tänk på vilka sidor du vill ha på din webbplats och hur du vill att besökare ska navigera mellan dem. Du kan använda wireframes eller en sitemap för att visualisera och konkretisera din webbplatsstruktur.

Steg 2: Använd en hierarkisk struktur

En hierarkisk struktur är en viktig del av en SEO-vänlig webbplatsstruktur. Men vad innebär det egentligen? Och hur kan du säkerställa att din webbplats har en hierarkisk struktur?

Vad innebär en hierarkisk webbplatsstruktur?

Det innebär att din webbplats är uppbyggd på ett sätt som gör det lätt att förstå hur ditt innehåll är relaterat till varandra. En hierarkisk struktur gör det också möjligt för sökmotorer att förstå hur ditt innehåll är organiserat och vilken typ av innehåll som är mest relevant för en given sökning.

Hur uppnår jag en hierarkisk struktur?

En hierarkisk struktur kan enkelt uppnås genom att organisera ditt innehåll i kategorier och undersidor. Detta innebär att du behöver tänka på hur ditt innehåll är relaterat till varandra och vilka kategorier som bäst beskriver ditt innehåll. Dessa kategorier kan sedan användas för att organisera ditt innehåll i en logisk hierarki.

När du skapar en hierarkisk struktur, se till att varje sida på din webbplats har en specifik plats i hierarkin. Varje sida bör också ha en tydlig titel som beskriver vad sidan handlar om och hur den relaterar till andra sidor på din webbplats. Om du har flera undersidor inom en kategori, se till att de är underordnade kategorin och att de är lätta att hitta för besökare.

En annan viktig del av en hierarkisk struktur är att använda en sökordsstrategi som är relevant för din webbplats. Detta innebär att du behöver tänka på vilka sökord som bäst beskriver ditt innehåll och hur du kan inkludera dessa sökord på dina sidor. Genom att använda relevanta sökord på en hierarkisk struktur, kan du öka chanserna att din webbplats rankas högre på sökmotorer för relevanta sökningar.

Steg 3: Använd tydliga och beskrivande URL:er

Att använda beskrivande URL:er är en annan viktig del av att skapa en SEO-vänlig webbplatsstruktur. En URL är den unika adress som används för att besöka en specifik sida på din webbplats. En beskrivande URL ger besökare och sökmotorer en tydligare förståelse för vad sidan handlar om.

För att skapa en beskrivande URL bör du inkludera relevanta sökord som beskriver sidans innehåll. Detta innebär att du inte bör använda generiska URL:er som inte ger någon information om vad sidan handlar om. Istället bör du använda en kort och beskrivande URL som inkluderar ditt viktigaste sökord.

En annan viktig faktor att tänka på när det gäller URL-struktur är att använda en hierarkisk struktur som matchar din webbplatsstruktur. Detta innebär att du bör använda kategorinamn i din URL för att indikera hur sidan är relaterad till andra sidor på din webbplats. Till exempel, om du har en blogg på din webbplats, kan du använda kategorinamnet “Blogg” i URL:en för varje blogginlägg (www.hemsida.se/blogg/blogginlägg1/).

Det är också viktigt att se till att dina URL:er är sökmotorvänliga genom att använda en lättläst struktur som inte inkluderar onödiga specialtecken eller siffror. Detta kan göra det lättare för sökmotorer att indexera din webbplats och visa dina sidor i sökresultaten.

Att använda beskrivande URL:er kan hjälpa till att öka synligheten för din webbplats på sökmotorer och locka till sig mer trafik från relevant publik. Genom att inkludera relevanta sökord i dina URL:er och använda en hierarkisk struktur, kan du skapa en SEO-vänlig webbplatsstruktur som är lätt att navigera för både besökare och sökmotorer.

Steg 4: Responsiv design

En responsiv design innebär att din webbplats anpassar sig automatiskt till olika skärmstorlekar och enheter. Detta är viktigt eftersom sökmotorer prioriterar mobila användare och ger fördelar till webbplatser som är optimerade för mobila enheter.

Steg 5: Optimera länkstrukturen

Länkstrukturen på din webbplats är också viktig för SEO. Använd interna länkar för att länka till andra relevanta sidor på din webbplats. Undvik att använda “klicka här” som ankartext eftersom det inte ger någon information om vad länken leder till.

Steg 6: Använd rubriker och undersidor

Rubriker och undersidor är viktiga för att organisera din webbplats och göra det lättare för sökmotorer att indexera och förstå din webbplats. Använd rubriker för att strukturera innehållet på din sida och använd undersidor för att organisera relaterade innehåll på din webbplats.

Steg 7: Använd sökmotoroptimerade bilder

Att använda sökmotoroptimerade bilder är ytterligare en faktor när du vill skapa en SEO-vänlig webbplatsstruktur. Bilder är en viktig del av en webbplats eftersom de kan hjälpa till att förbättra användarupplevelsen och göra sidan med visuellt tilltalande. Men utan rätt optimering kan bilder också vara en belastning för webbplatsens prestanda och påverka dess SEO-resultat negativt.

Använd relevanta filnamn

För att optimera bilder för sökmotorer bör du först och främst se till att använda relevanta filnamn. Namnge dina bilder med beskrivande namn som inkluderar relevanta sökord. Undvik att använda generiska namn som “bild1” eller “IMG_001”, eftersom detta inte ger någon information om vad bilden faktiskt föreställer.

Använd lämplig filstorlek

När du har namngett dina bilder bör du se till att optimera bildens filstorlek. Stora filstorlekar kan påverka webbplatsens laddningstid och därmed påverka användarupplevelsen. Det är därför viktigt att använda komprimeringstekniker för att minska bildens filstorlek utan att förlora bildkvaliteten.

Använd beskrivande alt-texter

Det är också viktigt att använda beskrivande alt-attribut för varje bild. Alt-attributet ger information till sökmotorer om vad bilden föreställer och är också viktigt för användare med funktionsvariationer som använder skärmläsare. Alt-attributet bör innehålla en kort beskrivning av bilden och inkludera relevanta sökord.

Använd relevanta bilder

Slutligen är det viktigt att se till att dina bilder är relevanta för din webbplats innehåll. Använd inte bilder som inte är relaterade till det aktuella innehållet, eftersom detta kan förvirra besökare och påverka din webbplats trovärdighet. Använd också bilder som är av hög kvalitet och som ger en positiv användarupplevelse.

Steg 8: Erbjud värdefullt och strukturerat innehåll på webbplatsen

En stor del av din hemsidas SEO-struktur ligger i dess content. Genom att erbjuda dina besökare värdefullt innehåll kan du säkerställa att din webbplats både rankar bättre, men också att dina besökare får en bra upplevelse.

GVOMEDIA