Digital Marknadsföring

Massåtgärder i Google Ads: Automatiska Regler, Skript & Massuppladdningar

I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur du kan använda detta verktyg för att genomföra en effektiv sökordsanalys och optimera dina annonser.

POWERED BY SOCIALLITE ME

I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur du kan använda detta verktyg för att genomföra en effektiv sökordsanalys och optimera dina annonser.

Kampanjhantering inom Google Ads kan vara tidskrävande, särskilt när du arbetar med många kampanjer, annonser och sökord. För att göra processen smidigare och mer automatiserad erbjuder Google Ads “Massåtgärder”. Denna funktion, åtkomlig via fliken “Massåtgärder” väl inne i Google Ads, ger marknadsförare möjligheten att hantera sina kampanjer på ett mer effektivt sätt. I det följande kommer vi att utforska tre viktiga komponenter av massåtgärder: Regler, Skript och Massuppladdning.

Regler i Google Ads

Vad är automatiserade regler?

Automatiserade regler i Google Ads är fördefinierade regler som du kan ställa in för att automatisera vissa aspekter av din annonskampanj. Dessa regler är utformade för att spara tid och optimera din annonsprestanda genom att göra justeringar baserade på fördefinierade villkor. Det är som att ha en virtuell assistent som övervakar dina annonser 24/7.

Fördelarna med att använda automatiserade regler

Att använda automatiserade regler i Google Ads har flera fördelar:

1. Tidsbesparing

Genom att automatisera upprepande uppgifter kan du frigöra tid att fokusera på strategisk planering och kreativitet.

2. Bättre prestanda

Automatiserade regler kan snabbt anpassa din annonsstrategi baserat på realtidsdata, vilket kan leda till bättre prestanda.

3. Minska misstag

Mänskliga fel är oundvikliga, men automatiserade regler kan minska risken för kostsamma misstag i din annonskampanj.

Exempel på användningsområden

Automatiserade regler kan användas för en mängd olika ändamål:

1. Justera budgivning

Du kan ställa in regler för att öka eller sänka bud när vissa villkor uppfylls, t.ex. när konverteringsgraden når en viss tröskel.

2. Pausa annonser vid felaktiga händelser

Om din webbplats upplever tekniska problem kan du automatiskt pausa dina annonser tills problemet är löst.

3. Schemaändringar

Du kan använda regler för att ändra din annonskörningstid baserat på när din målgrupp är mest aktiv.

Skript i Google Ads

Vad är Google Ads-skript?

Google Ads-skript är anpassad kod som du kan lägga till i ditt Google Ads-konto. Med hjälp av dessa skript kan du automatisera uppgifter som att ändra bud, pausa annonsgrupper och lägga till sökord direkt via kod, istället för manuellt i ditt konto. Skript är särskilt användbara om du hanterar stora kampanjer eller om du har en grundläggande förståelse av JavaScript-programmering.

Fördelarna med att använda Google Ads-skript

Användningen av Google Ads-skript kan medföra flera fördelar:

1. Automatisering

Skript kan automatisera uppgifter som tidigare skulle kräva manuell hantering, vilket sparar tid och resurser.

2. Precision

Med skript kan du finjustera dina annonser och budgivning till mycket specifika kriterier, vilket kan leda till bättre resultat.

3. Skalbarhet

Du kan använda samma skript för att göra ändringar i flera konton samtidigt om du hanterar flera konton via ett förvaltarkonto.

Exempel på användningsområden

Här är några exempel på hur du kan använda Google Ads-skript:

1. Använd extern data

Du kan integrera extern data, som konverteringsstatistik eller annonsutrymmesinformation, för att göra budändringar eller pausa och aktivera sökord i realtid.

2. Utför åtgärder i flera delar av kontot samtidigt

Om ett sökord har förbrukat sin dagliga budget kan du använda ett skript för att pausa det sökordet och öka budgeten i en och samma process.

3. Gör ändringar i hela kontot

Du kan använda skript för att göra ändringar i alla objekt i ditt konto samtidigt, till exempel höja CPC-bud med en viss procent för sökord som har genererat många exponeringar.

4. Hantera flera konton

Om du har flera Google Ads-konton under ett förvaltarkonto kan du använda skript för att optimera bud, generera rapporter för flera konton och upptäcka eventuella problem.

Massuppladdningar i Google Ads

Vad är massuppladdningar i Google Ads?

Massuppladdningar är ett verktyg inom Google Ads som låter dig ladda upp flera ändringar på en och samma gång. Istället för att manuellt ändra varje annons, kan du använda massuppladdningar för att spara tid och arbete. Det är särskilt användbart om du har en stor mängd annonser att hantera eller om du vill göra snabba ändringar på befintliga kampanjer.

Fördelar med massuppladdningar

Tidsbesparing:

Genom att använda massuppladdningar kan du göra stora ändringar på kort tid.

Minskad risk för fel:

Manuell ändring av annonser kan leda till misstag. Massuppladdningar minskar risken för felaktiga ändringar.

Effektiv hantering:

Du kan enkelt organisera och strukturera dina annonser och kampanjer.

Exempel på användningsområden

Genom att använda Googles mallar så kan du göra de vanligaste typerna av massuppladdningar, som exempelvis:

  • Redigera budgetbelopp för kampanjer
  • Skapa nya kampanjer
  • Skapa annonstillgångar
  • Skapa nya produktgrupper
  • Redigera högsta cpc för sökord
  • Lägg till nya sökord
  • Använda målgrupper
  • Skapa nya annonser
Share the Post:
GVOMEDIA

Anders Lundquist

Anders har lång erfarenhet inom foto och tv-produktion. När han inte är ute i leriga fält med kameran syns han ofta stå i speakerbåset, skriva manus eller färgkorrigera filmer. När han ska flyga sätter han heder i att fullständigt fylla ett korsord – innan planet lyfter.

Filip Grgin

Filip är ständigt ivrig med att bidra med sitt filmperspektiv. Han har erfarenhet av visuellt berättande som regissör, fotograf och klippare. Filip är väldigt kreativ och sätter bildberättandet i fokus. Han har en omfattande portfolio som demonstrerar originalitet i allt såsom informationsfilm, utbildningsfilm, kortfilm och reklam. Filip har producerat musikvideos som setts mer än 3 miljoner gånger! Han är även en erkänd Ping-Pong mästare… inom familjeturneringarna.

Daniel Henriksson

Daniel har bakgrund som industridesigner, men tyckte det var roligare att göra 3D-filmer om produkterna än att räkna på hållfasthet och släppvinklar. Han kan trolla fram det mesta ur datorn, vare sig det är illustrationer, 2D-animerat eller 3D-renderat. Arbetar främst från kontorshotellet Ready4Work i Halmstad.

Mats Björklund

Mats har gjort film sedan tonåren och det har blivit hundratals filmer genom åren; kortfilmer, reklam, dokumentärer och informationsfilmer, som regissör/producent, reporter, fotograf och redigerare. Mats har även levererat filmer och reportage både till TV 4 och SVT.

Showreel

Sydvästlänken - Elens nya motorväg

Denna film beskriver Sydvästlänken, en ny högspänningsledning med både växelström och likström som sträcker sig 44 mil från Hallsberg till Hurva i Skåne.

Bron över Svindersviken

3D-animation som visar hur bron som förbinder Kvarnholmen med Nacka dras på plats

Dermatrisse

Animerad instruktionsfilm om hur man använder en tandbleknings-produkt

Varbergstunneln

En film som beskriver Västkustbanans nya sträckning under Varberg.

Marieholmstunneln – sänkning av tunneldel

Den första av tre sänkningar av Marieholmstunneln, en ny tunnel under Göra Älv.

Körkort i sommar

Film till Facebook-kampanj för att få körkortselever ska boka prov i god tid.

Har du koll?

Film till Facebook-kampanj för att få körkortselever att förebereda sig inför proven.

Vägen till körkort

Animerad film som går igenom det man behöver veta inför körprov och kunskapsprov.

Mats - Sveriges nya forskningssatellit

Mats är en ny forskningssatellit som ska skickas upp 2019 för att studera atmosfären.

Arlanda-regionen – Navet i Skandinavien

Denna film handlar om gemensamma prioriteringar av nödvändiga satsningar för att enas om en ny långsiktig plan för regional infrastruktur.

Västsvenska Paketet

En film som beskriver de olika delarna i Västsvenska Paketet, en stor infrastruktur-satsning i Göteborgsområdet.

Västlänken – Så minskar vi störningarna

2D-animerad film som tar upp störningar och åtgärder vid byggandet av en ny tågtunnel under centrala Göteborg

Så bygger vi Citybanan

Helt 3D-animerad film som i detalj beskriver det komplicerade byggandet av Citybanans Station Odenplan.

Citybanan (Kortversion)

Kort, visuell film om Citybanan från start till invigning.

Filmen om Citybanan

Slutfilmen som sammanfattar nära 10 års byggtid och dokumentation av Citybanan.

Blixtljuset

Rekryteringsfilm till smedjan Blixtljuset

Kreametern

Tillväxtverket skulle hålla en presentation om en rapport angående kreativa yrkesroller och hur de förändrats i Sverige. Vi gjorde en kreativ animerad film om rapporten.

Digitalisering i Haninge Kommun

Ny avloppstunnel från Bromma

En film som beskriver byggandet av en ny avloppstunnel från Bromma till Henriksdal, där allt avloppsvatten från Stockholm ska renas i framtiden.

Yrkesfilmer

Ny membranteknik i Henriksdal

Getingmidjan - brobyte 2019

Film som beskriver arbetet med bytet av Getingmidjans södra bro under avstängningen sommaren 2019.

Getingmidjan - brobyte 2020

Film som beskriver arbetet med bytet av Getingmidjans norra bro under avstängningen sommaren 2020.

Barnfetma - Den viktiga leken

En av 4 filmer som producerades i samverkan med ett forskningsprojekt om barnobesitas i Region Västernorrland. Filmerna behandlar saker som tallriksmodellen, kosthållning och sötsaker, inköp, motion, skärmtid och hur man kan stötta varandra inom familjen.

JUICE/PEP

Film som beskriver hur rymdsonden JUICE med svenska instrument ombord ska färdas till Jupiter och mäta strålning och analysera de stora ismånarna.

Mats - Sveriges nya forskningssatellit

Grafikreel 2021